Svět se nepřestane točit
(kvůli mně)


Co mě stojí vztek?
Jen bolest očí
A nechci závidět
Svět se nepřestane točit

Každý má svůj osud
Zmiz mi z očí
Bolesti
Já už nechci hůl
Chci se napřímit
A pěšky jít až na konec

Pěšky a s rovnými zády
Pouze s dobrými kamarády
Nesvézt se a dojít!